VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ cấp cao

0
114
VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ cấp cao

Cụ thể, HĐQT VietinBank đã ra Quyết định thành lập Khối Pháp chế và Tuân thủ VietinBank và quyết định kiện toàn mô hình tổ chức Khối Quản lý rủi ro VietinBank.

VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ cấp cao

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp để giữ chức Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tỷ lệ tiền tệ VietinBank.

Ông Phùng Duy Khương – Hàm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán lẻ thôi giữ chức Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank theo nguyện vọng cá nhân. Ông Đàm Hồng Tiến – Giám đốc VietinBank Chương Dương giữ chức vụ Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank.

Ông Lê Duy Hải – Phó Giám đốc VietinBank Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank

Bà Đặng Thị Việt Hà – Trưởng Phòng Chế độ Chính sách Tín dụng và Đầu tư, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ kiêm Trưởng Phòng Quản lý Tuân thủ VietinBank.

Ông Nguyễn Huy Quang – Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng ty gia ngan hang ngoai thuong, đầu tư VietinBank.

Cũng tại buổi lễ, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm một loạt chức vụ trưởng, phó phòng/ban Trụ sở chính, chủ tịch, tổng giám đốc công ty, giám đốc chi nhánh.

Đỗ Trọng Nghĩa – Phó Chánh Văn phòng VietinBank giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký HĐQT VietinBank.

Ông Ngô Xuân Hải – Trưởng Phòng Bán hàng và Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh vốn và Thị trường giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (QLKTTC) VietinBank.

Ông Vũ Trung Thành – Phó Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank giữ chức vụ Quyền Giám đốc VietinBank Chương Dương.

Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch, đại diện 100% vốn VietinBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank.

Bà Nguyễn Lệ Hằng – Trưởng Phòng QLKTTC giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank.

Bà Lê Việt Nga – Phó Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Phòng QLKTTC VietinBank.

Ông Phạm Bảo Khuê – Quyền Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro VietinBank.

Bà Nghiêm Thị Loan – Phó Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành giữ chức vụ Phó Phòng Chế độ Kế toán VietinBank.

Bà Trần Hương Ly – Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức Phó Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành VietinBank.

Xem thêm: ty gia ngoai te hom nay bao nhieu,