Vì sao nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy?

0
100
Vì sao nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy? - WechatIMG213

baongoaihoi – Tất cả chúng ta đều đã thấy hoặc nghe thấy các nhà môi giới ngoại hối trực tuyến quảng cáo về cách họ cung cấp đòn bẩy 200: 1 hoặc đòn bẩy 400: 1.Chúng tôi chỉ muốn rõ ràng rằng những gì họ đang thực sự nói đến là đòn bẩy tối đa bạn có thể giao dịch.

Hãy nhớ tỷ lệ đòn bẩy này phụ thuộc vào mức ký quỹ mà nhà môi giới yêu cầu. Ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ 1%, bạn có đòn bẩy 100: 1.Đòn bẩy thực sự là toàn bộ số tiền của vị trí của bạn chia cho số tiền gửi trong tài khoản giao dịch của bạn. Giả sử Bạn gửi $ 10.000 trong tài khoản giao dịch của mình. Bạn mua 1 100K EUR / USD tiêu chuẩn với tỷ lệ $ 1,0000. Giá trị đầy đủ của vị trí của bạn là 100.000 đô la và số dư tài khoản của bạn là 10.000 đô la. Đòn bẩy thực sự của bạn là 10: 1 ($ 100.000 / $ 10.000)

Vì sao nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy? - 88 donbay

Bạn đang cảm thấy tốt vì vậy bạn mua thêm ba lô EUR / USD tiêu chuẩn nữa, với cùng một tỷ lệ. Toàn bộ số tiền của vị trí của bạn hiện là 500.000 đô la và số dư tài khoản của bạn vẫn là 10.000 đô la. Đòn bẩy thực sự của bạn hiện là 50: 1 (500.000 đô la / 10.000 đô la).

Giả sử nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 1%.Nếu bạn làm toán, số dư tài khoản và vốn chủ sở hữu của bạn đều là 10.000 đô la, Số tiền ký quỹ được sử dụng là 5.000 đô la và Số tiền có thể sử dụng là 5.000 đô la. Đối với một lô tiêu chuẩn, mỗi pip trị giá 10 đô la.Để nhận được lệnh gọi ký quỹ, giá sẽ phải di chuyển 100 pips ($ 5.000 có thể sử dụng được chia cho $ 50 / pip).Điều này có nghĩa là giá của EUR / USD sẽ phải chuyển từ 1.0000 sang .9900 – thay đổi giá 1%.Sau cuộc gọi ký quỹ, số dư tài khoản của bạn sẽ là 5.000 đô la.

Bạn đã mất 5.000 hoặc 50% tài khoản khi giá chỉ di chuyển 1%.

Vì vậy, bạn nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy.


SHARE