Home Tags Thong tin ngoai hoi

Tag: Thong tin ngoai hoi

Các nhà quản lý tiền tệ cắt giảm các vị trí...

Báo Ngoại Hối - Theo dữ liệu từ báo cáo của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) trong...

Hợp đồng tương lai JPY ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : phạm vi để đánh giá cao. Dữ liệu...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP ngày 23.9 : Sự điều chỉnh có thể mở rộng hơn...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Thua lỗ thêm vẫn còn trên thẻ. Theo...

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY ngày 23.9

Báo Ngoại Hối -Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY :  đang nhìn về phía nam, theo sự sắp xếp...

Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Giao dịch gần mức hỗ trợ trong một tuần.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Vẫn còn chỗ cho sự phục hồi.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : giao dịch dưới mức thoái lui Fib 50%.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD : đấu tranh xung quanh mức thoái lui Fib...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD :  giảm xuống mức thấp trong ba ngày sau...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot