Home Tags Thong tin ngoai hoi

Tag: Thong tin ngoai hoi

Phân tích kỹ thuật của cặp NZD/ USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật của cặp NZD/ USD : Đấu tranh trong khoảng 61,8% Fibo. Biểu...

Phân tích kỹ thuậ cặp USD / CNH

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH : Choppy bên trong tam giác đối xứng dưới 4H 200MA.

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / JPY

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / JPY : Tăng giá để kiểm tra mức kháng cự quan trọng.

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD : 4H 100MA thách thức sự tăng giá ngay lập tức...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : Hồi phục từ đường kháng cự 4 tuần tuổi

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY : xác nhận sự sụt giảm thêm của cặp USD /...

Phân tích kỹ thuật cặp NZD / USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp NZD / USD : Hạn chế tăng giá ngay lập tức.

Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD. Biểu đồ hàng ngày EUR / USD

Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Giao dịch ở quanh khu vực 0,70. Cặp tiền...

Hợp đồng tương lai EUR

baongoaihoi - Hợp đồng tương lai EUR : Nhược điểm hơn nữa về thẻ. Theo số liệu sơ...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot