Home Tags Thong tin ngoai hoi

Tag: Thong tin ngoai hoi

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY : Thất bại trong việc duy trì tình trạng...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP :  tổn thất thêm vẫn còn trên thẻ. Quan...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : thu hẹp tỷ lệ cược cho điểm yếu thêm.

Đồng Yên ít thay đổi dù Nhật đạt được thỏa thuận...

Báo Ngoại Hối -  Đồng Yên Nhật hầu như không thay đổi so với đồng Đô la Mỹ vào thứ...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/INR : Mức 71,97 là mức để đánh bại những con bò...

Phân tích kỹ thuật vàng ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : Giao dịch dưới $ 1.500, nhìn về phía nam trên sự...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH : đấu tranh để mở rộng thoát khỏi mức...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : đưa giá thầu lên mức cao nhất trong...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Thất bại lặp đi lặp lại ở rào cản Fib...

Đồng Yên tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính...

Báo Ngoại Hối -  Đồng Yên tăng giá so với đồng Đô la Mỹ vào thứ Hai ở châu Á...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot