Home Tags Phân tích

Tag: phân tích

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY ngày 23.9

Báo Ngoại Hối -Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY :  đang nhìn về phía nam, theo sự sắp xếp...

Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Giao dịch gần mức hỗ trợ trong một tuần.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : giao dịch dưới mức thoái lui Fib 50%.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD : đấu tranh xung quanh mức thoái lui Fib...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD :  giảm xuống mức thấp trong ba ngày sau...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Giảm xuống dưới mức 0,68. Cặp tiền...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / GBP ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật EUR / GBP : Động lực của Bearish đang suy yếu.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CHF : Mức 0,9950 đặt câu hỏi cho người mua trong một...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức 4H 200MA thách thức người mua.

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD: Giao dịch gần với rào cản MA 30 ngày.
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot