Home Tags Hợp đồng tương lai

Tag: Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai JPY ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : phạm vi để đánh giá cao. Dữ liệu...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Thua lỗ thêm vẫn còn trên thẻ. Theo...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP :  tổn thất thêm vẫn còn trên thẻ. Quan...

Hợp đồng tương lai JPY ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : nhược điểm hơn nữa về thẻ. Số liệu...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Có khả năng tăng thêm. Trước dữ liệu...

Hợp đồng tương lai JPY ngày 12/9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : kéo lùi hơn nữa trên thẻ. Dữ liệu...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR :  có vẻ dễ bị tổn thương trước cuộc họp của ECB.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Không loại trừ khả năng hợp nhất hơn nữa.

Hợp đồng tương lai JPY ngày 10.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : khả năng quay đầu của thẻ. Dữ liệu...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 10/9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : giao dịch bên lề trên thẻ. Theo dữ...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot