Phân tích của Swissquote Bank cho các cặp tỷ giá ngày 27/07

0
34
baongoaihoi- tỷ giá
baongoaihoi - Cập nhật những thông tin mới nhất về Tài Chính, Forex, Brokers, Vàng,
Phân tích của Swissquote Bank cho các cặp tỷ giá ngày 27/07 - WechatIMG213

Phân tích của Swissquote Bank cho thị trường Forex

Tỷ giá EUR/USD: Thiên về xu hướng tăng

Bước ngoặt: 1,1585

Chiến lược giao dịch: tăng trên 1,1585, mục tiêu 1,1630 và 1,1645 tương ứng.

Tiếp tục giảm giá dưới 1,1585 và lần lượt nhìn vào 1,1560 và 1,1540.

Chỉ báo RSI nằm trên mức 50.

Tỷ giá GBP/USD: Xu hướng tăng trên 1,2725

Bước ngoặt: 1,2725

Chiến lược giao dịch: Bullish trên 1.2725, mục tiêu 1,2775 và 1,2800 tương ứng.

Tiếp tục giảm giá dưới 1,2725 và lần lượt nhắm mục tiêu 1,2695; 1,2670.

Không loại trừ khả năng hợp nhất tiếp tục, nhưng phạm vi nên được giới hạn.

Tỷ giá USD/JPY: Mục tiêu dự kiến 106,00

Bước ngoặt: 106,70

Chiến lược giao dịch: Giữ mức giảm dưới 106,70 và lần lượt nhìn vào 106,20; 106,00.

Nếu nó tăng trên 106,70, mục tiêu lần lượt nhắm đến 106,85; 107,00.

Xu hướng ngắn hạn vẫn giảm và đà tăng mạnh.

Tỷ giá USD/CHF: xu hướng giảm

Bước ngoặt: 0,9265

Chiến lược giao dịch: Tiếp tục giảm giá dưới 0,9265 và lần lượt nhắm mục tiêu 0,9220; 0,9200.

Hoặc tăng giá trên 0,9265 và các mục tiêu lần lượt là 0,9285; 0,9300.

Nếu vẫn chưa thể phá vỡ kháng cự 0,9265, khả năng giảm xuống dưới 0,9220 vẫn còn cao.

Tỷ giá USD/CAD: Dự kiến hồi phục

Bước ngoặt: 1,3370

Chiến lược giao dịch: Bullish trên 1,3370 và mục tiêu lần lượt là 1,3425; 1,3455.

Tiếp tục giảm giá dưới 1,3370 và lần lượt nhắm mục tiêu 1,3345; 1,3320.

Chỉ báo RSI cho thấy sự phục hồi.

Tỷ giá AUD/USD: Mục tiêu dự kiến 0,7060

Bước ngoặt: 0,7125

Chiến lược giao dịch: Giữ mức giảm dưới 0,7125 và lần lượt nhắm mục tiêu 0,7085; 0,7060.

Tăng trên 0,7125, với các mục tiêu lần lượt là 0,7140 và 0,7160.

Giảm xuống dưới 0,7085 sẽ tiếp tục hướng đến 0,7060.