Phân tích kỹ thuật USD/JPY

0
45

Phân tích kỹ thuật USD/JPY - Banner website 01

 

baongoaihoi – Phân tích kỹ thuật USD/JPY : giảm xuống mức thấp khoảng 108,65.

Cặp tiền tệ USD /JPY cuối cùng đã phá vỡ phạm vi giao dịch hợp nhất hàng ngày của nó và giảm xuống mức thấp trong phiên mới, xung quanh khu vực 108,70-65.

Các mức kỹ thuật để xem 

USD /JPY

Tổng quan
Giá cuối cùng hôm nay108,95
Thay đổi hàng ngày0.10
Thay đổi hàng ngày%0,09
Mở cửa hàng ngày108,85
Xu hướng
SMA20108,06
SMA50108,98
SMA100110.16
SMA200110,85
Cấp độ
Cao hàng ngày108.97
Thấp hàng ngày108,68
Cao hàng tuần108,64
Thấp hàng tuần107,53
Cao hàng tháng108.8
Thấp hàng tháng106.78
Fibo 38,2%108,86
Fibo 61,8%108.79
Hỗ trợ S1108.7
Hỗ trợ S2108.54
Hỗ trợ S3108.4
Kháng cự R1108,99
Kháng cự R2109.13
Kháng cự R3109.28

Theo FXStreet

SHARE