Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY

0
226
Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY - WechatIMG213

baongoaihoi – Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY : vật lộn gần mức thấp hàng tuần ở mức 108,00.

Cặp tiền tệ USD /JPY đã giảm xuống mức thấp hàng tuần trong phiên châu Á vào ngày thứ Năm, và hiện đang ổn định quanh mức 108.00.

Các mức kỹ thuật để xem 

USD /JPY

Tổng quan
Giá cuối cùng hôm nay10 8.02
Thay đổi hàng ngày-0.44
Thay đổi hàng ngày%-0.41
Mở cửa hàng ngày108.46
Xu hướng
SMA20108.05
SMA50108,92
SMA100110,14
SMA200110.82
Cấp độ
Cao hàng ngày109
Thấp hàng ngày108.34
Cao hàng tuần108,64
Thấp hàng tuần107,53
Cao hàng tháng108.8
Thấp hàng tháng106.78
Fibo 38,2%108.59
Fibo 61,8%108,75
Hỗ trợ S1108,21
Hỗ trợ S2107,95
Hỗ trợ S3107,56
Kháng cự R1108.86
Kháng cự R2109.25
Kháng cự R3109,51

Theo FXSTreet