Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 12.9

0
46
Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 12.9 - WechatIMG213

Báo Ngoại Hối – Phân tích kỹ thuật cặp NZD/USD : vẫn giao dịch ở dưới ngưỡng kháng cự ngang bốn ngày tuổi.

Cặp tiền tệ NZD / USD sẽ không bắt kịp xu hướng khi phải quay đầu từ trung bình di chuyển theo hàm mũ 21 ngày (EMA) và giao dịch gần mức 0,6430 vào đầu thứ Năm.

Hỗ trợ đà tăng là tín hiệu tăng từ chỉ báo hội tụ và phân kỳ trung bình di chuyển 12 ngày. Do đó, nếu cặp tiền tăng vượt qua mức 0,6480 có thể tiếp tục vượt qua mức 0,6500 và nhắm tới mức thoái lui Fib 50% ở mức 0,6532. Trong khi đó, các cặp giảm xuống dưới mức EMA 21 ngày ở mức 0,6410 có thể nhanh chóng đưa báo giá về mức thoái lui Fib 23,6% ở mức 0,6395 và sau đó hướng tới mức cao bắt đầu từ 0,6320.

Biểu đồ hàng ngày của NZD / USD

Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 12.9 - 129NZDUSD

Xu hướng: tăng

MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG BỔ SUNG

TỔNG QUAN
Giá cuối cùng hôm nay0,6428
Thay đổi hàng ngày16 pips
Thay đổi hàng ngày%0,25%
Mở cửa hàng ngày0,6412
XU HƯỚNG
SMA200,6382
SMA500,6521
SMA1000,6556
SMA2000,6676
CẤP ĐỘ
Cao hàng ngày0,644
Thấp hàng ngày0,6407
Cao hàng tuần0,6444
Thấp hàng tuần0,6269
Cao hàng tháng0,659
Thấp hàng tháng0,6283
Fibo 38,2%0,6419
Fibo 61,8%0,6427
Hỗ trợ S10,6399
Hỗ trợ S20,6387
Hỗ trợ S30,6367
Kháng cự R10,6432
Kháng cự R20,652
Kháng cự R30,66565

Theo FXStreet