NZD/USD đang tìm cách tăng lên 0,6900 vào đầu ngày thứ Hai

0
322
NZD/USD đang tìm cách tăng lên 0,6900 vào đầu ngày thứ Hai - WechatIMG213

NZD/USD đang tìm cách tăng lên 0,6900 vào đầu ngày thứ Hai - nzd

Mở tài khoản giao dịch ngay với AxiTrader

NZD/USD tăng +50 pips trong thứ Hai đầu tuần.

NZD/USD đã bật lên từ ngưỡng 0,6890 khi các nhà đầu tư giá giảm tìm cách đưa tỷ giá trở lại mức chính 0,6900, khởi đầu với mức thấp ở 0,6840 vào thứ Hai.

Đồng NZD đang tìm cách phục hồi từ áp lực đầu phiên thứ Hai khi căng thẳng từ chiến tranh thương mại xuất hiện trở lại và làm suy giảm cán cân thương mại từ Trung Quốc vào cuối tuần qua, nhưng các nhà đầu tư dường như đã chán cảnh bán khống NZD nên tỷ giá NZD/USD tăng lên hơn năm mươi pips vàp phiên giao dịch thứ hai đầu tuần.

Động thái tăng giá của ngày thứ Hai cho thấy NZD đã bật lên từ mức MA 200 ngày ở 0,6820, một mức quan trọng và nhận được hỗ trợ từ SMA 200 có thể thấy được xu hướng tăng giá mới của NZD, nhưng với các thị trường lớn bị hạn chế bởi thị trường chứng khoán lung lay và căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát một lần nữa, do vaỵa tiềm năng tăng giá có thể vẫn còn hạn chế.

Các mức kỹ thuật của NZD/USD

Tổng quan:

Giá cuối cùng: 0,6888

Thay đổi hàng ngày: 26 pips

Thay đổi hàng ngày %: 0,379%

Mở cửa hàng ngày: 0,6862

Xu hướng:

SMA20: 0,6835

SMA50: 0,6675

SMA100: 0,6667

SMA200: 0,6858

Cấp độ:

Cao hàng ngày: 0,6899

Thấp hàng ngày: 0,6846

Cao hàng tuần: 0,697

Thấp hàng tuần: 0,6846

Cao hàng tháng: 0,6887

Thấp hàng tháng: 0,6514

Fibo 38,2%: 0,6866

Fibo 61,8%: 0,6879

Hỗ trợ 1: 0,6839

Hỗ trợ 2: 0,6816

Hỗ trợ 3: 0,6786

Kháng cự 1: 0,6891

Kháng cự 2: 0,6921

Kháng cự 3: 0,6944

Mở tài khoản giao dịch ngay với ThinkMarkets

 

Nguồn: FxStreet