Mô hình giá chữ nhật

0
92

Mô hình giá chữ nhật - Banner website 01

 

baongoaihoi – Mô hình giá chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật là một mô hình được hình thành khi giá bị “ nhốt” trong 2 đường hỗ trợ và kháng cự nằm song song.

Mô hình chữ nhật phản ánh giai đoạn cô đọng hoặc chưa quyết định của phe mua và phe bán.

Giá có thể chạm vào hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi phá vỡ. Sau đó, giá sẽ đi theo hướng nó đã phá vỡ.

Chữ nhật giảm – Bearish Rectangle

Chữ nhật giảm được hình thành khi giá cô đọng lại trong một giai đoạn giảm điểm. Mô hình này xảy ra bởi vì phe bán có thể đang cần một khoảng dừng để trước khi tiếp tục đẩy đà giảm.

Chữ nhật tăng – Bullish Rectangle

Cũng như chữ nhật giảm, ở đây, một khi giá phá lên, nó sẽ đi một đoạn đúng bằng chiều rộng của chữ nhật.

st-

SHARE