Giao dịch với khung thời gian trong forex

0
66

Giao dịch với khung thời gian trong forex - Banner website 01

 

baongoaihoi – Bạn nên sử dụng 3 khung thời gian để giao dịch trong forex. Điều này khiến bạn co sự linh hoạt, đồng thời có thể giải mã các xu hướng dài, trung và ngắn hạn.

Khung thời gian lớn nhất để xem xét gọi là xu hướng chính – cho phép chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh của cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Khung thời gian xuống tiếp theo nhằm báo hiệu cho chúng ta mua trung hạn hoặc bán xu hướng. Khung thời gian nhỏ nhất cho thấy xu hướng ngắn hạn và giúp chúng ta tìm điểm nhập lệnh và khớp lệnh một cách tốt nhất. Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào miễn là bạn có thể thấy được sự khác biệt trong mỗi chuyển động của chúng.

Giao dịch với khung thời gian trong forex - khunggio

Khi bạn đang cố gắng để quyết định bao nhiêu thời gian ở giữa các biểu đồ, chỉ cần đảm bảo có đủ sự khác biệt cho khung thời gian nhỏ hơn để di chuyển qua lại mà không thiếu mọi bước chuyển phản ánh trong khung thời gian lớn hơn. Nếu khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể nhìn ra sự khác biệt đó.

st-

SHARE