Phân tích kỹ thuật vàng ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : Giao dịch dưới $ 1.500, nhìn về phía nam trên sự...

Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp NZD/USD : Tiếp đà giảm ngày thứ năm liên tiếp.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH : đấu tranh để mở rộng thoát khỏi mức...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : đưa giá thầu lên mức cao nhất trong...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Thất bại lặp đi lặp lại ở rào cản Fib...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : không thể loại trừ sự điều chỉnh sâu hơn.

Hợp đồng tương lai GBP ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Di chuyển thấp hơn trên các thẻ gần hạn.

Hợp đồng tương lai JPY ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : Khả năng giảm giá hơn nữa. Quan tâm...

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: SMA 55 ngày ở mức 97,80 giữ nhược...

Phân tích kỹ thuật vàng ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : Phục hồi từ đường xu hướng tăng dần.
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot