Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp NZD/USD : vẫn giao dịch ở dưới ngưỡng kháng cự ngang bốn...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY ngày 12.9 : Tiếp tục xu hướng giảm kéo dài 4...

Phân tích kỹ thuật vàng ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : Cố gắng phục hồi tới mốc $ 1500.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Không loại trừ khả năng hợp nhất hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 11.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : duy trì dưới mức thoái lui 23.6% Fib.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF : trở nên khó khăn trong sự hình thành...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CAD: giao dịch dưới mức thoái lui Fib 61,8%  Cặp...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 11.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD : Bị mắc kẹt trong phạm vi giá thu hẹp.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức thoái lui Fibonacci 23,6% thu hút sự...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 10/9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Tăng giá một cách thận trọng. Quan tâm...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot