Home Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày

Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Giao dịch gần mức hỗ trợ trong một tuần.

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD : Gần đường dây hỗ trợ 4 ngày trong...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY : Tăng giá hơn nữa phải đối mặt với...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : lợi nhuận tăng thêm vẫn nằm trên đường ống.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Vẫn còn chỗ cho sự phục hồi.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : giao dịch dưới mức thoái lui Fib 50%.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD : đấu tranh xung quanh mức thoái lui Fib...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD :  giảm xuống mức thấp trong ba ngày sau...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Giảm xuống dưới mức 0,68. Cặp tiền...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Hạn chế đà tăng giá. Dữ liệu nâng...
- Advertisement -

Xem nhiều

Tin hot