FMA đình chỉ giấy phép chứng khoán phái sinh đối với AxiTrader

0
238
FMA đình chỉ giấy phép chứng khoán phái sinh đối với AxiTrader - WechatIMG213

baongoaihoi – Cơ quan thị trường tài chính New Zealand (FMA) đã thông báo đình chỉ giấy phép phát hành công cụ phái sinh của AxiCorp Financial Services Pty Limited (được giao dịch với tên AxiTrader).

Công ty đã thực hiện một đề nghị giao dịch của các khách hàng bán lẻ ở New Zealand mà không có đăng ký và báo cáo chi tiết về sản phẩm. AxiCorp cũng đã không nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán được thực hiện bởi các nhân viên kiểm toán có trình độ. AxiCorp cũng chống lại các điều kiện có trong giấy phép như không thông báo cho FMA khi có thể có sự thay đổi nhân viên cấp cao hoặc các nhân viên chủ chốt khác, sau khi bổ nhiệm CFO.

FMA đình chỉ giấy phép chứng khoán phái sinh đối với AxiTrader - 2 8

FMA cho rằng AxiCorp đã chứng minh rằng họ không có đủ hệ thống, quy trình phù hợp để đảm bảo tuân thủ các điều luật Ứng xử Thị trường Tài chính hoặc thực hiện hiệu quả các điều khoản theo giấy phép đã được cấp trước đó. AxiCor sẽ bị đình chỉ đến khi FMA cảm thấy hài lòng và nhận thấy rằng các vấn đề lo ngại đã được giải quyết.

Việc đình chỉ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Theo leaprate.com

SHARE