FCA đình chỉ giấy phép của AFX

0
208
FCA đình chỉ giấy phép của  AFX - WechatIMG213

baongoaihoi – Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã tuân theo quyết định của CySEC, đình chỉ giấy phép dịch vụ tài chính của AFX. Công ty con của UK UK, AFX sau đó đã đưa ra một thông báo trên các trang web của mình: Dịch vụ tài chính của STO, ICEFX UK và Quantic Prime về sự việc này.

Quyết định này được đưa ra khoảng hai tuần sau khi CySEC đình chỉ giấy phép của công ty tại Síp. Mặc dù tại thời điểm đó, công ty này tuyên bố rằng việc đình chỉ là tạm thời và sẽ mất hiệu lực sau 10 ngày, tuy nhiên sau đó cơ quan quản lý của Cypriot vẫn chưa tái khẳng định rằng công ty có thể khởi động lại hoạt động của mình. Tuần này, Tập đoàn AFX tiếp tục mất giấy phép hoạt động tại châu Âu.

Công ty được UKA FCA ủy nhiệm đóng tất cả các vị trí mở của khách hàng trước ngày 7 tháng 8 và thanh lý tất cả các vị trí để cân đối tiền mặt. Theo trang web điều chỉnh của Vương quốc Anh, công ty và các đại lý hoặc đại diện được chỉ định của họ có thể thực hiện bất kỳ hoạt động được quy định nào với sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA.Sau khi công ty đóng tất cả các vị trí mở của khách hàng, công ty bắt buộc phải giữ tất cả tiền của khách hàng được tách riêng cho khách hàng theo quy tắc của cơ quan quản lý Vương quốc Anh. AFX phải giữ tiền mặt đại diện cho bất kỳ khoản tiền nào do khách hàng ký hợp đồng với công ty theo thỏa thuận ký quỹ chuyển nhượng quyền sở hữu.

“Công ty không được phép, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào đại diện cho các số dư này cho khách hàng” – đại diện của FCA cho hay.

AFX được FCA ủy nhiệm phải thông báo cho tất cả các khách hàng của mình về tình hình của công ty vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. FCA cũng yêu cầu công ty bảo mật tất cả các hồ sơ ; lưu giữ thông tin và hệ thống liên quan đến các hoạt động đã được quy định.Công ty con của Tập đoàn AFX ở Anh đang vận hành Dịch vụ tài chính của STO, Quantic Prime và ICE FX UK. Các công ty con và công ty mẹ không được phép định đoạt, rút, chuyển nhượng, xử lý hoặc giảm giá trị của bất kỳ tài sản nào của họ.

“Điều này bao gồm mọi tài khoản khách hàng, tài khoản giám sát hoặc tài khoản khác phải được điều hành với sự có mặt của các bên thứ ba” – trích tuyên bố của FCA. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, cơ quan quản lý tài chính của Cypriot đã phạt công ty con của AFX Group 50.000 vì vi phạm tiếp thị.

Theo financemagnates.