Cách sử dụng trung bình di chuyển làm mức hỗ trợ và kháng cự động trong thị trường ngoại hối

0
169
Cách sử dụng trung bình di chuyển làm mức hỗ trợ và kháng cự động trong thị trường ngoại hối - WechatIMG213

Báo Ngoại Hối – Trong thị trường ngoại hối, có một cách khác để sử dụng đường trung bình di chuyển đó là sử dụng chúng làm mức hỗ trợ và kháng cự động .

Chúng tôi thích gọi nó là động vì nó không giống như các đường kháng cự và hỗ trợ ngang truyền thống của bạn. Nó liên tục thay đổi tùy thuộc vào hành động giá gần đây. Có rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối xem các đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Những người giao dịch này sẽ mua khi giá giảm và kiểm tra đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm vào đường trung bình.

Một điều bạn nên ghi nhớ là đây cũng giống như các đường hỗ trợ và kháng cự thông thường của bạn.

Điều này có nghĩa là giá sẽ không luôn luôn bật hoàn hảo từ đường trung bình. Đôi khi nó sẽ đi qua nó một chút trước khi quay trở lại theo hướng của xu hướng .Cũng có những lúc giá sẽ vượt qua nó hoàn toàn. Điều mà một số nhà giao dịch ngoại hối làm là họ bật trên hai đường trung bình động và chỉ mua hoặc bán một khi giá nằm ở giữa khoảng trống giữa hai đường trung bình động.

Bạn biết rằng đường trung bình có thể có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Nhưng bạn cũng nên biết rằng nó có thể bị phá vỡ, giống như bất kỳ mức hỗ trợ và kháng cự nào!

Một điều tuyệt vời khi sử dụng đường trung bình là chúng luôn thay đổi, điều đó có nghĩa là bạn có thể để nó trên biểu đồ của mình và không phải nhìn lại kịp thời để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Bạn biết rằng dòng rất có thể đại diện cho một lĩnh vực quan tâm di chuyển. Tất nhiên, vấn đề duy nhất là tìm ra mức trung bình di chuyển nào sẽ sử dụng!