Cách giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự

0
230
Cách giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự - WechatIMG213

baongoaihoi – Có 2 dạng giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự : Giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá bị phá vỡ.

Giao dịch khi giá bật lại – Bounce

Phương pháp này dựa trên việc giá bật lại khi chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự

Nhiều người giao dịch đã sai lầm khi đặt lệnh chờ tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự và đợi giao dịch của mình thành công. Tất nhiên có thể sẽ thành công trong vài trường hợp nhưng giao dịch kiểu này chính là thừa nhận những vùng hỗ trợ và kháng cự này sẽ được giữ vững mà không biết rang giá có đi tới được vùng đó hay không.

Muốn giao dịch chắc chắn bằng cách này, hãy đợi sự bật lại từ các vùng hỗ trợ và kháng cự trước khi vào lệnh. Như vậy sẽ tranh được rủi ro là giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch phá vỡ – Break

Mọi người luôn nghĩ rằng các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được giữ mãi mãi nhưng sự thật là nó thường xuyên bị phá vỡ. Vì vây, các trader có thể giao dịch khi giá phá vỡ đường hỗ trợ và kháng cự. Có 2 cách để giao dịch là agreesive và conservative

– Aggressive way

Cách đơn giản nhất để giao dịch việc phá vỡ là mua hoặc bán giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng, tức là giá cắt qua vùng này rất mạnh.

– Conservative

Muốn giao dịch được theo cách này, bạn cần sự kiên nhẫn. Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ, bạn cần đợi cho giá “ hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã vỡ và vào lệnh khi giá bật trở lại.