Các sử dụng báo cáo COT một cách hiệu quả

0
54

Các sử dụng báo cáo COT một cách hiệu quả - Banner website 01

 

baongoaihoi – Báo cáo COT như là một chỉ số tâm lý thị trường thích hợp cho đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, làm cách nào để bạn có thể áp dụng COT vào trong giao dịch forex một cách hiệu quả. Có một cách để áp dụng báo cáo COT vào giao dịch đó là tìm điểm mua ròng và điểm bán ròng. Việc tìm kiếm các điểm này đồng nghĩa với việc báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều ở quanh quẩn gần đó với điều kiện thị trường đang trong xu hướng mua hoặc trong xu hướng bán.

Lấy ví dụ cho cặp tiền tệ EUR/USD. Cặp tiền tệ này đã giảm liên tục từ tháng 7 đến tháng 9 và chạm đáy vào giữa tháng 9, lúc này các nhà đầu tư bắt đầu mua lại và sau đó cặp tiền tệ EUR/USD tăng mạnh từ khoảng 12,400 tới gần mức 14,700. Dự đoán cặp tiền tệ sẽ vẫn tiếp tục tăng, thậm chí chạm mức cao xung quanh 15,100. Rồi sau đó mới có thể giảm lại

st-

SHARE