Biểu đồ nến trong forex

0
279
Biểu đồ nến trong forex - WechatIMG213

baongoaihoi – Biểu đồ nến là công cụ được sử dụng từ xa xưa do người Nhật phát minh để giao dịch gạo.

Ông Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những công ty môi giới ở Nhật. Ông đã nghiên cứu , viết sách về kỹ thuật này và phổ biến nó ở phương Tây. Kỹ thuật này trở nên đại chúng vào khoảng những năm 90 của thế kỉ 20.

Biểu đồ nên có thể dùng trên mọi khung thời gian, có thể là 1 ngày, 1 giờ…bất cứ khung thời gian nào bạn muốn. Nó dùng để mô tả hành động của giá trong khung thời gian mà chúng ta đã chọn.

Biểu đồ nến được hình thành từ các loại giá mở cửa, cao nhất , thấp nhất và đóng cửa của giai đoạn thời gian được chọn

– Nếu giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa thì thị trường biểu hiện bằng một cây nến tăng điểm

– Nếu giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa thì thị trường biểu hiện bằng một cây nến giảm điểm

– Thân trắng hoặc thân đen còn được gọi là phần thân nến

– Phần nằm ngoài ở phía trên và dưới gọi là “bóng nến”

– Trên đỉnh của bóng nến trên là giá cao nhất.

– Dưới đáy của bóng nến dưới là giá thấp nhấp